Sứ kim loại titan

2.000.000

Phực hình cứng chắc

Phù hợp cầu răng dài

Thời gian bảo hành: 2 năm

Danh mục: